Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnine

Natječaj za prodaju nekretnine prikupljanjem pisanih ponuda

PSIHIJATAR - na neodređeno vrijeme (od 26.07.2018.)

NATJEČAJ  za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto
PSIHIJATAR- 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Rok prijave: 15 dana od objave natječaja

PRALJA - na određeno vrijeme (od 18.06.2018.)

NATJEČAJ  za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto
PRALJA - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (m/ž)
Rok prijave: 15 dana od objave natječaja

Stranice

Pretplati se na Natječaji