Financijski izvještaji

Izmjene i dopune broj 1.Financijskog plana PB Lopača za 2022. godinu

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača (dalje:PB Lopača),Upravno vijeće PB Lopača  donosi na 50. sjednici dana  30.06.2022. godine 
Izmjene i dopune broj 1.Financijskog plana PB Lopača za 2022. godinu

Prihodi I. reb 2022.

Rashodi I. reb. 2022.

Financijski plan za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prema članku 6. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, nakon usvojenog Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godine, Upravno vijeće PB Lopača na 43. sjednici dana 21.12.2021. godine donosi Financijski plan PB LOPAČA za 2022.godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Proračun 2022.

Prihodi 2022.-2024.

Rashodi 2022.-2024.

Financijski plan 2021.-2023. PB Lopača

Prema članku 6. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, nakon usvojenog Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godine, Upravno vijeće PB Lopača na 31. sjednici dana 22.12.2020. godine donosi Financijski plan PB LOPAČA za 2021.godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Psihijatrijska bolnica Lopača - prihodi 2021.-2023.

Psihijatrijska bolnica Lopača - rashodi 2021.-2023.

Izmjene i dopune br. 2 Financijskog plana

Temeljem odredbe čl.19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača , Upravno vijeće PB Lopača donosi na 31. sjednici dana 22.12.2020. godine Izmjene i dopune broj 2 . Financijskog plana PB Lopača.

Psihijatrijska bolnica Lopača - Prihodi II. Rebalans

Psihijatrijska bolnica Lopača - Rashodi II. Rebalans

Izmjene i dopune br. 1 Financijskog plana

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača (dalje: PB Lopača), Upravno vijeće PB Lopača donosi na 27. sjednici dana 25.08.2020. godine
Izmjene i dopune broj 1.
FINANCIJSKOG PLANA PB LOPAČA ZA 2020.GODINU

Rebalans 1..pdf

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača , Upravno vijeće PB Lopača donosi na 17. sjednici dana 17.12.2019. godine Financijski plan PB Lopača za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

2017

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača, Upravno vijeće donijelo je na sjednici dana 20.12.2016. godine
Financijski plan za 2017. godinu

Temeljem odredbe iz čl.19. statuta PB LOPAČA, Upravno vijeće PB LOPAČE donijelo je na sjednici dana 25.01.2018. Izmjene i dopune broj 1 Financijskog plana za 2017. godinu.
Rebalans za 2017. godinu
Obrazloženje
 

Financijski izvještaji za 2017. godinu
Proračun 
Bilješke uz FI
Tablice uz obvezne bilješke

Stranice

Pretplati se na Financijski izvještaji