Financijski izvještaji

Izmjene i dopune broj 2.Financijskog plana PB Lopača za 2022. godinu

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine, usvojene su Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. te Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Rebalans 2. proračuna Psihijatrijske bolnice Lopača mijenjao se kako slijedi :

Rebalans II 2022 - prihodi

Rebalans II 2022 - rashodi

Izmjene i dopune broj 1.Financijskog plana PB Lopača za 2022. godinu

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača (dalje:PB Lopača),Upravno vijeće PB Lopača  donosi na 50. sjednici dana  30.06.2022. godine 
Izmjene i dopune broj 1.Financijskog plana PB Lopača za 2022. godinu

Prihodi I. reb 2022.

Rashodi I. reb. 2022.

Financijski plan za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prema članku 6. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, nakon usvojenog Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godine, Upravno vijeće PB Lopača na 43. sjednici dana 21.12.2021. godine donosi Financijski plan PB LOPAČA za 2022.godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Proračun 2022.

Prihodi 2022.-2024.

Rashodi 2022.-2024.

Financijski plan 2021.-2023. PB Lopača

Prema članku 6. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, nakon usvojenog Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godine, Upravno vijeće PB Lopača na 31. sjednici dana 22.12.2020. godine donosi Financijski plan PB LOPAČA za 2021.godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Psihijatrijska bolnica Lopača - prihodi 2021.-2023.

Psihijatrijska bolnica Lopača - rashodi 2021.-2023.

Izmjene i dopune br. 2 Financijskog plana

Temeljem odredbe čl.19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača , Upravno vijeće PB Lopača donosi na 31. sjednici dana 22.12.2020. godine Izmjene i dopune broj 2 . Financijskog plana PB Lopača.

Psihijatrijska bolnica Lopača - Prihodi II. Rebalans

Psihijatrijska bolnica Lopača - Rashodi II. Rebalans

Stranice

Pretplati se na Financijski izvještaji