PSIHIJATAR - na neodređeno vrijeme (od 26.07.2018.)

Temeljem čl. 4. Pravilnika o radu, Psihijatrijska bolnica Lopača, raspisuje dana 26.srpnja 2018., sljedeći

 

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos

za radno mjesto

 

PSIHIJATAR

1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme ( m/ž)

 

 

Uvjeti:

  • završeno VSS, dr.med, specijalizacija iz psihijatrije

  • važeće odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore

 

Rok prijave: 15 dana od objave natječaja

 

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

  • životopis,

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

  • presliku domovnice,

  • važeće odobrenje za samostalni rad ( licenca).

 

Prijave slati na adresu poštom

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA, Lopača 11, 51218 Dražice

ili na e-mail: tanja.vukovic@pbl.hr,

s naznakom “ za natječaj- zasnivanje radnog odnosa.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

 

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA