PRALJA - na određeno vrijeme (od 18.06.2018.)

Temeljem čl. 4. Pravilnika o radu, Psihijatrijska bolnica Lopača, raspisuje dana 18.lipnja 2018., sljedeći

 

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos

za radno mjesto

 

PRALJA

1 izvršitelj, na određeno vrijeme ( m/ž)

 

 

 

Uvjeti:

  • NSS

 

Rok prijave: 15 dana od objave natječaja

 

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

  • životopis,

  • molba,

  • presliku domovnice,

     

Prijave slati na adresu poštom :

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA, Lopača 11, 51218 Dražice

ili na e-mail: tanja.vukovic@pbl.hr,

s naznakom “ za natječaj- zasnivanje radnog odnosa.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

 

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA