Plan trajnog usavršavanja za 2013

U bolnici se provodi trajna edukacija liječnika i srednjeg medicinskog kadra prema programima odobrenim od strane Hrvatske liječničke komore kao i Hrvatske komore medicinskih sestrara i tehničara.

Plan trajnog usavršavanja za ovu godinu u PDF formatu možete pogledati ovdje.