Natječaj za prvostupnika/cu sestrinstva i medicinsku sestru/tehničara

1.       PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 4 izvršitelja

Uvjeti:

-          Završen stručni studij sestrinstva,
-          Položen stručni ispit,
-          Odobrenje za samostalan rad

2.       MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 4 izvršitelja

Uvjeti:

-          Završena medicinska škola
-          Položen stručni ispit
-          Odobrenje za samostalan rad

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od 3, odnosno 6 mjeseci.
Molbe i životopise poslati poštom na Psihijatrijska bolnica Lopača, Dražice, Lopača 11 ili mailom na : tajnistvo@pbl.hr