Izmjene i dopune br. 2 Financijskog plana

Temeljem odredbe čl.19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača , Upravno vijeće PB Lopača donosi na 31. sjednici dana 22.12.2020. godine Izmjene i dopune broj 2 . Financijskog plana PB Lopača.

Psihijatrijska bolnica Lopača - Prihodi II. Rebalans

Psihijatrijska bolnica Lopača - Rashodi II. Rebalans