Izmjene i dopune br. 1 Financijskog plana

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača (dalje: PB Lopača), Upravno vijeće PB Lopača donosi na 27. sjednici dana 25.08.2020. godine
Izmjene i dopune broj 1.
FINANCIJSKOG PLANA PB LOPAČA ZA 2020.GODINU

Rebalans 1..pdf