Financijski izvještaj za 2020. godinu

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača , Upravno vijeće PB Lopača donosi na 17. sjednici dana 17.12.2019. godine Financijski plan PB Lopača za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

PB Lopača - rashodi 2020. - 2022.

PB Lopača - prihodi 2020. - 2022.

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu