2017

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača, Upravno vijeće donijelo je na sjednici dana 20.12.2016. godine
Financijski plan za 2017. godinu

Temeljem odredbe iz čl.19. statuta PB LOPAČA, Upravno vijeće PB LOPAČE donijelo je na sjednici dana 25.01.2018. Izmjene i dopune broj 1 Financijskog plana za 2017. godinu.
Rebalans za 2017. godinu
Obrazloženje
 

Financijski izvještaji za 2017. godinu
Proračun 
Bilješke uz FI
Tablice uz obvezne bilješke