Trajna edukacija

U bolnici se održava Trajna edukacija za psihoterapeute ( liječnike ) i Balintove grupe za medicinske sestre/tehničare pod ingerencijom Instituta za grupnu analizu, čiji edukatori ( prof.dr Gregurek i sur.) dolaze održavati edukaciju u modulima u bolnici. Edukacija je otvorena i za uključivanje zainteresiranih liječnika i medicinskih sestara koji nisu djelatnici ove bolnice.

U prostorima bolnice održana su do sada i dva tečaja za poslijediplomsko usavršavanje liječnika , liječnika specijalista i specijalizanata iz psihijatrije, i to oba Prve kategorije.

Prvi je bio Nus pojave psihofarmaka, organiziran od strane PB Vrapče i PB Lopača, dok je naredni bio Teme iz forenzičke psihijatrije i prava, organiziran od strane HD za forenzičku psihijatriju, Neuropsihijatrijske bolnice „dr I.Barbot „ Popovača te PB Lopača, na kojima su se okupili stručnjaci iz čitave regije i ostatka Hrvatske , bilo kao sudionici bilo kao predavači. Sa osobitim zadovoljstvom ističem da su liječnici naše bolnice bili aktivno uključeni kao predavači u oba tečaja.