Ustrojstvo bolnice

- Ravnateljstvo (ravnatelj, zamjenik ravnatelja, tajnica ravnatelja) 

- Služba psihijatrijske djelatnosti 
                   - Služba integralne psihijatrije
                              - Ženski odjel
                              - Muški odjel
                   - Služba socijalne psihijatrije sa dnevnom bolnicom
                                - Odjel za djecu i adolescente
                                - Odjel za bolesti ovisnosti 
                   - Služba za organski uvjetovane psihičke poremećaje
                               - Odjel za produljenu socijalnu skrb
                   - Suradne medicinske djelatnosti
                                            - Psihološka dijagnostika
                                            - Laboratorij
                                            - Okupaciona terapija
                   - Jedinica za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite
 
 - Ekonomsko financijska služba 
                   - Ekonomsko financijska služba 
                   - Služba za opće, kadrovske i pravne poslove