Javna nabava

Plan nabave


- Plan nabave PBL 2018
- Plan nabave PBL 2017
- Plan nabave PBL 2016
- Plan nabave PBL 2015
- Plan nabave PBL 2014
Plan nabave PBL 2013

 

Registri ugovora


- Registar ugovora o javnoj nabavi 2017
- Registar ugovora o javnoj nabavi 2016
- Registar ugovora o javnoj nabavi 2015
- Registar ugovora o javnoj nabavi 2014
Registar ugovora o javnoj nabavi 2012

 

Javna nabavaJednostavna nabava


Nabavu ispod zakonskog praga, bolnica Lopača provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Poziv za nabavu vozila
 

Sprečavanje sukoba interesa


U smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), javni Naručitelj Psihijatrijska Bolnica Lopača izjavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja, te s njima povezane osobe - u sukobu interesa.