06.02.2018.

2018

Temeljem odredbe članka 19. Statuta,Upravno vijeće PB Lopača donijelo ja na sjednici dana 21.12.2017.godine slijedeće:
Prihodi 2018-2020
Rashodi 2018-2020
Obrazloženje financijskog plana 2018-2020