08.06.2016.

2015

Sukladno Zakonu o neprofitnom računovodstvu, ovdje možete pronaći Financijski Izvještaj za 2015. godinu.
20.02.2017.

2016

Sukladno Zakonu o proračunu te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, ovdje možete pronaći Financijski Izvještaj za 2016. godinu.
20.02.2017.

2017

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača, Upravno vijeće donijelo je na sjednici dana 20.12.2016. godine
Financijski plan za 2017. godinu


Temeljem odredbe iz čl.19. statuta PB LOPAČA, Upravno vijeće PB LOPAČE donijelo je na sjednici dana 25.01.2018. Izmjene i dopune broj 1 Financijskog plana za 2017. godinu.
Rebalans za 2017. godinu
- Obrazloženje

 

Financijski izvještaji za 2017. godinu
Proračun
Bilješke uz FI
Tablice uz obvezne bilješke

06.02.2018.

2018

Temeljem odredbe članka 19. Statuta,Upravno vijeće PB Lopača donijelo ja na sjednici dana 21.12.2017.godine slijedeće:
Prihodi 2018-2020
Rashodi 2018-2020
Obrazloženje financijskog plana 2018-2020