08.06.2016.

2015

Sukladno Zakonu o neprofitnom računovodstvu, ovdje možete pronaći Financijski Izvještaj za 2015. godinu.
20.02.2017.

2016

Sukladno Zakonu o proračunu te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, ovdje možete pronaći Financijski Izvještaj za 2016. godinu.
20.02.2017.

2017

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača, Upravno vijeće donijelo je na sjednici dana 20.12.2016. godine Financijski plan za 2017. godinu